E-privacy Verordening (ePV)

De E-privacy verordening heet voluit Verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie. Deze wet is nog niet van kracht, maar moet de huidige e-privacy richtlijn vervangen. Naar verwachting zal dit uiterlijk 2020 plaatsvinden.

Van Richtlijn naar verordening

De term richtlijn klinkt erg vrijblijvend tegenover de term verordening. In de praktijk laat de richtlijn de lidstaten van de EU de ruimte om naar eigen inzicht de richtlijn te handhaven. Bij omzetting naar een verordening, wordt de wetgeving in alle EU lidstaten gelijkgetrokken. Hierdoor wordt handhaving rondom de e-privacy eenduidig over alle lidstaten van de EU.

Inhoudelijk is er ook een belangrijke verandering. De huidige richtlijn beperkt zich tot communicatie via email en SMS. De verordening zal zich richten op alle vormen van elektronische communicatie.

Populaire onderwerpen

AVG overschrijdend

Binnen de e-privacy verordening is de AVG niet meer dan het startpunt voor de wetgeving. De e-privacy verordening “lex specialis“, een wet die voorrang krijgt op de regelgeving binnen de AVG.

Dit valt onder de e-Privacy Verordening

De e-privacy verordening treft alle vormen van elektronische communicatie. Hieronder vallen onder anderen IoT, VoiP, cookies, maar ook de verwerking van metadata en big data.

Cookies

Speerpunt binnen de e-privacy verordening is hoe uw website omgaat met cookies.

U dient voor verschillende cookies toestemming te vragen alvorens u deze plaatst.

Functionele cookies

Deze cookies mag uw website vrij plaatsen. Ze zijn nodig om uw website te gebruiken. U hoeft geen toestemming te vragen om deze te plaatsen.

Analytische cookies

Met analytische cookies krijgt u inzicht in het gebruik van uw site. De gebruikersdata dient geanonimiseerd te worden.

Tracking cookies

Tracking cookies zijn ookwel cookies van derden. Voor het plaatsen van deze cookies dient u altijd toestemming te vragen.

Correcte afhandeling van de e-Privacy Verordening

Bij WEB WINGMEN werken we met het privacy by design principe. Dit is goed toepasbaar op de e-privacy verordening. Bij aanvang van het project, brengen we al in kaart welke cookies uw website gebruiker mogelijk mee te maken krijgt. Hiervoor bieden we direct een oplossing. Een juridisch specialist waarmee we werken, kan bovendien beoordelen waar u rekening mee moet houden, in het kader van de verwerking van metadata en big data.

Onze ervaring komt van mooie merken