Consumer products en online verkoop

ls ondernemer in met een webshop, wordt u dagelijks met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. De introductie van nieuwe technologieën vraagt veel aandacht, alsmede de introductie van nieuwe wet- en regelgeving.

Consumenten maken steeds intensiever gebruik van mobiele technologie en het internet. Om bedrijfsresultaten te verbeteren, heeft u innovatieve strategieën nodig. Strategieën die zich aanpassen aan uw consument.

Uitgelichte oplossingen

Performance

Iedere seconde dat uw cliënt moet wachten op uw website, kan een seconde zijn waarin de cliënt zich bedenkt en afhaakt. In een tijd waarin iedere bezoeker geld kost, moet uw website snel reageren. De deal sluiten voor het te laat is.

Global Precense

Uw cliënten beperken zich mogelijk niet tot de Nederlandse landsgrenzen. Onze specialisten weten hoe een snel servernetwerk moet worden opgebouwd. Daarnaast weten zij als geen andere hoe een sterke, meertalige strategie kan worden ingezet.

AVG / GDPR

De privacy van de burger staat voorop. Toch kan de meest simpele website leiden tot een datalek, waarbij grote hoeveelheden data van burgers wordt buitgemaakt. Hoe voldoet uw organisatie aan de 'technische en organisatorische maatregelen' die de AVG oplegt?

Eprivacy Verordening

De ePrivacy Verordening stelt nieuwe eisen aan websites en hoe deze met cookies omgaan. Met name binnen de publieke sector heerst er een groot vertrouwen vanuit de burger richting de overheid. Respecteert uw website de regels?

Alle onderwerpen