Onderwijs en educatieve instellingen

Basisscholen, het voortgezet en hoger onderwijs en andere educatieve instellingen, verwerken enorme hoeveelheden persoonsgegevens. Daarnaast zijn de leerlingen / studenten sterk afhankelijk van een correcte en toegankelijke informatievoorziening.

Als educatieve instelling bent u waarschijnlijk een private instelling met een publieke taak. U valt dan onder de publieke sector. Niet alleen krijgt uw onderneming te maken met algemeen geldende wet en regelgeving, maar ook wet en regelgeving specifiek gericht op uw sector. Niet iedere website bouwer is op de hoogte van deze wet- en regelgeving. Uw website consultant helpt u graag door de materie.

Uitgelichte oplossingen

AVG / GDPR

De privacy van de burger staat voorop. Toch kan de meest simpele website leiden tot een datalek, waarbij grote hoeveelheden data van burgers wordt buitgemaakt. Hoe voldoet uw organisatie aan de 'technische en organisatorische maatregelen' die de AVG oplegt?

Blockchain

Wanneer er geschillen dreigen waarbij online informatie een rol speelt, kunt u vertrouwen op de blockchain. Iedere pagina van de website kan op deze manier gewaarmerkt worden. Burgers en instanties kunnen bovendien valideren welke versie van een tekst op een bepaald moment online stond.

Toegankelijkheid

Per 23 september 2019 dienen websites binnen de publieke sector, bij wet, toegankelijk zijn voor bezoekers met beperkingen. Uw website adviseur kent de mogelijkheden om uw website geschikt te maken en de verplichte toegankelijkheidsverklaring goed te regelen.

Eprivacy Verordening

De ePrivacy Verordening stelt nieuwe eisen aan websites en hoe deze met cookies omgaan. Met name binnen de publieke sector heerst er een groot vertrouwen vanuit de burger richting de overheid. Respecteert uw website de regels?

Alle onderwerpen