Toegankelijkheidsverklaring

Binnen de overheid is het, op basis van Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid, verplicht een toegankelijkheidsverklaring op overheidswebsites te voeren. Hoewel WP Consultants niet verplicht is deze te voeren, hebben wij deze website toch van een toegankelijkheidsverklaring voorzien. In eerste instantie nog in draft, maar spoedig zal deze volledig zijn.

Netwerk van experts

WP Consultatns streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website WP Consultants die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website WP Consultants te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van WP Consultants is beschikbaar via de volgende link:

  • [link nog niet beschikbaar]

Nalevingsstatus

Test verklaart dat de website WP Consultants nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Test is gevorderd met de toegankelijkheid van WP Consultants en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-08-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [email protected].

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website WP Consultants nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.